En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Simulera med modellflyg

Har man inte varit lockad av att prova en flygsimulator förr så kanske man blir sugen efter att sett en riktig pilot i aktion. Den som vill flyga på riktigt, det vill säga att sitta vid spakarna uppe i luften, bör ha erfarenhet från simulator. En flygsimulator är helt enkelt en träning inför den verkliga uppgiften. Även modellflyg och dess klubbar anser att den som vill prova på kan skaffa sig kunskaper via dator. Faktum är att många flygklubbar har den möjligheten vilket de också använder som argument för att locka nya medlemmar. De flesta av dessa föreningar har särskilda flygdagar där alla kan komma och prova på. Exempelvis Sjöbo flygklubb firade nyligen 50-års jubileum och bjöd in allmänheten att komma och testa. Såväl flygningar som flygsimulator erbjöds.

Att flyga modellflyg kan till viss del liknas vid att flytta ut flygsimulatorn och fortsätta i fria luften.

Med dessa radiostyrda modellflyg kan man lära sig mer om hur det fungerar ute i väder och vind och fortfarande står piloten på marken. Att plocka med de mindre delarna blir ett steg att bättre förstå dynamiken i ett flygplan. Någon sådan kunskap kan man inte få i en simulator. Den som vill ta ett steg mot riktigt pilotflyg kan mycket väl ha nytta av prov med modellflyg.

Categories: Flygplanssimulatorer
Comment form currently closed..