En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Flight Gear

Flight Sim V 3.0 är det nya inom detta särskilt uppmärksammade projekt.

Definitivt hör Flight Gear till kategorin bättre simulatorer. Utvecklingen går ständigt framåt och tillverkaren, vars verksamhet endast består av volontärer, ger ut nya uppdateringar tämligen snabbt. Den finns till flera plattformar och har en så kallad “open-source”, öppen källkod. Detta innebär en programvara som är tillgänglig för alla, helt utan kostnad. Det drivs ideellt och skapat av entusiaster bland flygare och tekniker världen över. Donationer betalar de direkta kostnader som finns för servrar och annan teknisk utrustning. De som jobbar får ingen ersättning. Projektets mål är att använda avancerad kunskap på rätt sätt och ge utbildning och kunskap till dem som behöver bra grejor att jobba med.

Grunden till att Flight Gear startades var ett utbrett missnöje med de kommersiella produkterna inom flygsimulatorer.

Främst fanns frustration i bristen på deras möjlighet till utbyggbarhet, och att företagen mer var inriktade på marknad och ekonomi än att tillgodose det verkliga behovet. Man kom ganska snart underfund med att det världen över fanns gott om folk som var villiga att hjälpa till. I många fall har utbildningar och institutioner god hjälp av Flight Gear i form av ett ramverk där de kan bygga till resten efter egna anpassningar. De hjälpande händerna kommer från många olika delar av världen och har varierande kunskaper som tillsammans ger en helhet. Det är folk som vill bygga en simulator från gamla flygplansinstrument som hobby, upp till forskare på universitet.

Flight Gear och den källkod som används hålls avsiktligt öppna för allmänheten.

På så sätt kan Flight Gears pådrivare dra nytta av ansträngningar från oerhört begåvade människor från när och fjärran. När man står inför ett speciellt problem kallar man in lagdelar som vet hur man skal lösa saken. Man kan jämföra detta med den traditionella metoden där kommersiella mjukvaruleverantörer är beroende av kunder som vill betala för deras produkter. Detta kan bara generera det som företaget tror säljer bäst. Inte det som är bästa förlängningen i simulatortekniken. Flight Gear med sitt projekt och tillvägagångssätt skapar unika utmaningar men även svårigheter, vilka är till för att överbryggas. För den enskilde användaren gäller det att sätta sig in i hur olika moduler och tillägg skall installerats. Men i gengäld erhålls ett simulatorpaket som man kan anpassa helt och hållet till sig själv.

Exempel på svårigheter som Flight Gear har löst är skuggbildningen av moln.

Detta är nu ett faktum att det fungerar. Det har varit en hård kamp då det betraktas som notoriskt svårt. Därför finns nu detta att lägga till som en experimentell modul och det blir skuggor nära flygplanet i ett första test. När man flyger under ett moln kan man se mörka partier på marken som ett moln i verkligheten skulle skapa. Upplevelsen med detta ökar dramatiskt och är ett bevis för att projektet fungerar till hundra procent.

Categories: Flygplanssimulatorer
Comment form currently closed..