En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Jetmotorer

Jetmotorerna började utvecklas redan under 30-talet.

Dessa motorer finns i fem olika slag. De två som används av trafikflyget på moderna plan är typerna turboprop och turbofläkt. Ursprunget till de moderna jetmotorerna är enkelströmsmotorerna. Motorns centrum har en axel och på främre delen är ett fläktblad monterat. Dessa kan liknas vid propeller. Fläktarna komprimerar luften och pressar in den i brännkamrarna. Principen är att luft sugs in i motorn. Där komprimeras och pressas luften via en “diffusor” in till brännkammaren. Flygfotogen sprutas in genom munstycken så att gasblandningen antänds vilket sker med tändstift. På så sätt bildas stadigt en kraftig ström av förbränningsgaser bakåt. Det engelska namnet för enkelströmsmotorn är turbojet. Därför används det även i svenskan. Men det medför sammanblandning då försvaret använder turbojetmotor som beteckning för både enkelströms- och dubbelströmsmotorer. Turboprop-motorerna är mer bränslesnåla men de är långsammare.

Största tillverkarna av jetmotorer idag är General och Rolls-Royce.

I Sverige har Volvo Aero Aktiebolag verkat som tillverkare av flygmotorer men även komponenter till flyget och rymdindustrin. Dessutom svarade man för underhåll av flygmotorer. Verksamheten har nu övergått till GKN som står för Guest, Keen och Nettlefolds och drivs idag under namnet GKN Aerospace Sweden AB. De medverkar bland annat i tillverkningen av motorerna Trent 900 och GP7000 som är två alternativa motorer för Airbus A380.

12 March 2015 at 04:03 - Comments

Framtidens flygbränsle

Visionerna för hur flygplan skall se ut och med vilket drivmedel de skall drivas är nu under utveckling för framtidens flygningar.

Ett av de viktigaste projekten är att skapa miljövänligt bränsle. Idag drivs planen med något som är liknande dieselbränsle. Det heter Jet A1 och har den skillnaden mot vanlig diesel att prestandan är högre. Det skall klara de påfrestningar som temperaturen och lufttrycket skapar. För forskarna innebär det att inte enbart koldioxiden är problemet. Vetenskapsmännen – och kvinnorna – gör försök med olika biologiska produkter för att framställa bränsle. För några år sedan genomfördes en testflygning i Nya Zeeland med lyckat resultat. Provet gjordes så att ett algbaserat biobränsle blandades lika med det vanliga bränslet. Denna blandning användes i två motorer och faktum är att bränsleåtgången i de andra motorerna minskade. Det utvärderades att energitätheten i biobränslet var högre och därmed påvisades klimatvinster i och med den mindre bränsleåtgången.

Stötestenen är att de grödor som använts är detsamma som livsmedel vilket medfört att priserna stigit.

När stora delar av jordens befolkning svälter blir det skevt att basera nytt flygbränsle på organisk föda. I det test som gjordes användes jatrophaolja som utvinns ur purgerbuske. Ett annat bränsle som testats var tillverkat av oljeådra som är en åkerväxt. Den finns mest i Centraleuropa och Asien. Denna växt är mycket lätt att odla och produkten som utvinns är bättre än till exempel rapsolja. Ytterligare andra växter som man forskar om är så kallade halofyter. Det är växter som kan odlas på jord där det inte går att odla matväxter och därigenom blir det ingen konkurrens mellan biobränslet och livsmedelsförsörjningen.

Det beräknas att övergång till biobränsle skall ske stegvis.

År 2040 skall hälften av allt flygbränsle bestå av biodynamisk odlade grödor. Men än så länge är processen tämligen komplicerad och består av tuffa utmaningar för forskarna. Dock visar de genomförda testflygningarna att man är inne på rätt spår och att det bara är en tidsfråga när ett stort genombrott kommer.

22 February 2015 at 13:17 - Comments

Simulera med modellflyg

Har man inte varit lockad av att prova en flygsimulator förr så kanske man blir sugen efter att sett en riktig pilot i aktion. Den som vill flyga på riktigt, det vill säga att sitta vid spakarna uppe i luften, bör ha erfarenhet från simulator. En flygsimulator är helt enkelt en träning inför den verkliga uppgiften. Även modellflyg och dess klubbar anser att den som vill prova på kan skaffa sig kunskaper via dator. Faktum är att många flygklubbar har den möjligheten vilket de också använder som argument för att locka nya medlemmar. De flesta av dessa föreningar har särskilda flygdagar där alla kan komma och prova på. Exempelvis Sjöbo flygklubb firade nyligen 50-års jubileum och bjöd in allmänheten att komma och testa. Såväl flygningar som flygsimulator erbjöds.

Att flyga modellflyg kan till viss del liknas vid att flytta ut flygsimulatorn och fortsätta i fria luften.

Med dessa radiostyrda modellflyg kan man lära sig mer om hur det fungerar ute i väder och vind och fortfarande står piloten på marken. Att plocka med de mindre delarna blir ett steg att bättre förstå dynamiken i ett flygplan. Någon sådan kunskap kan man inte få i en simulator. Den som vill ta ett steg mot riktigt pilotflyg kan mycket väl ha nytta av prov med modellflyg.

14 January 2015 at 11:12 - Comments

Passagerarflyget

Passagerarflyget kan med fog sägas ha sett dagens ljus i Tyskland 1919, rent officiellt.

Det första reguljärflyget invigdes samma år. Man flög mellan London och Paris. I Sverige ville man inte vara sämre och en del försök gjordes innan AB Aerotransport äntligen startade den första reguljära flyglinjen på sträckan Stockholm til Helsingfors. För inrikesflyg kom Visby att bli det första målet för Aerotransport som flög sträckan från Stockholm år 1933. Men trots påtryckningar från flera håll dröjde det till 1936 innan Bromma flygplats var klar.

Behovet av en flygplats i Stockholm växte under 20- och 30-talet.

Barkaby flygplats ansågs ligga för långt från staden och landningarna med pontonflygplanen gjordes på Stora Värtan men det gick inte under kalla vintrar då isen gjorde det omöjligt. Ropen efter en ny flygplats skallade högt och först ratades ett förslag som skulle innebära Skarpnäcks flygfält. I stället fattade regeringen beslut om att bygga vid Riksby i Bromma, räkningen skulle komma att sluta på nästan sex miljoner kronor, en astronomisk summa på den tiden. Spaden sattes i jorden den 23 oktober 1933 och detta måste anses som en av milstolparna i svensk flyghistoria.

Invigningen av Bromma flygplats genomfördes den 23 maj 1936.

En ruggig lördag med regn och dimma kunde tänkas som sämsta möjliga start. Men det gick bra och på eftermiddagen landade de första planen. Förste passagerare som anlände var Prins Bertil. Dessutom deltog en jätte, världens mest gigantiska flygplan som vid den tidpunkten var Junkers G-38. Sammantaget var det många flygplan som deltog vid invigningen vilken Kung Gustav V förrättade.

Bromma var med asfaltsbanor det modernaste i Europa.

Kanske var det bra att byggandet dröjde. När det var dags hade trafikflyget utvecklats starkt och man såg kommande behov ganska klart. De fyra rullbanor á cirka 900 meters längd, som fanns redan vid starten utökades med en bana som blev drygt 1600 meter. Den blev klar 1944 och är den bana som finns kvar idag.

10 December 2014 at 15:06 - Comments

Rolls Royce – rullande lyxbil eller flyghistoriskt märke?

Företagets grundare var Charles Stewart Rolls och Sir Fredrick Henry Royce. Rolls Royce är världsberömda inom biltillverkning och flygplansmotorer. De startade tillsammans 1906 efter att Rolls, som då var återförsäljare, köpte upp samtliga bilar som Royce kunde leverera.

Tillverkning av flygplansmotorer startades under första världskriget. Men som krigsmaskiner blev de verkligt kända genom de modeller som användes under andra världskriget. Motorn Rolls-Royce Merlin hade en avgörande roll. Den fanns i flera flygplanstyper, som de brittiska flygplanen Supermarine Spitfire och Hawker Hurricane, vilka var enmotoriga. Tvåmotoriga De Havilland Mosquito, och det fyrmotoriga Avro Lancaster var också de utrustade med Rolls-Royce Merlin. Dessutom hade det amerikanska flygplanet P-51 Mustang en Merlinmotor tillverkad på licens av Packard.

I Sverige bredde inrikesflygningen ut sina nya, försiktiga vingar först under slutet av 50-talet.

Linjeflyg blev namnet på det bolag som bildades av två stora tidningar tillsammans med SAS. Huvuduppdraget var att flyga med tidningar och post på nätterna och passagerare under dagtid. När omfattningen ökade från början av sjuttiotalet och sedan tjugo år framåt var Fokker F28 det plan som till största del fraktade passagerare runt om Sverige. Motorerna i dessa tjugo plan som användes var två stycken Rolls-Royce Spey RB183 i vardera. Även den svenska flygplanstillverkaren SAAB använde motorer från Rolls-Royce. Exempelvis hade man i civilflygplanet Saab 2000 två stycken Rolls-Royce Allison AE-2100A turboprops. Detta passagerarplan som var drygt 27 meter långt blev det sista civila planet som SAAB utvecklade. Efter detta blev man underleverantör åt Airbus och Boeing.

1 November 2014 at 15:01 - Comments

Kommande generationers motorer

Kommande generationers motorer kommer i första hand flyget tillgodo.

I de motorer vi idag har i flygplan förbränns bränslet som motorn använder. I framtidens motorer kommer det snarare att explodera. Detta kommer att ske med pulsdetonationsmotorer som man redan har försökt utveckla i bortåt sjuttio år. Hur en sådan teknik skall kunna fungera har gäckat forskare världen över. Men nu är gåtan löst enligt professor Vitaliy Bychkov vid Umeå universitet. Bychlov är professor inom teoretisk fysik och hävdar att man nu vet hur det ska gå till, när man väl gjort genombrottet kommer förklaringen att framstå som väldigt enkel.

Professor Vitaliy Bychkov förklarar att själva motorn består av av ett snävt rör med en slags kraglist på insidan.

Detta rör fylls på med en bränsleblandning som sedan tänds på och därefter exploderar ljudligt. Processen upprepas mellan tio och tjugo gånger gånger per sekund vilket medför att motorn accelererar. Genom intensiva upprepningar av explosioner kan man uppnå en fart upp till 4 gånger ljudhastigheten. Forskarna i Umeå har teoretiska kunskaper om hur flänsarna i kraglisten påverkar förbränningsprocessen, samt dess utformning för att ge en häftig förbränning. Genombrottet öppnar för en helt ny generation med höghastighetsmotorer inom flygteknik, som dessbättre även är energisnåla. Volvo Aero, den svenska flygmotortillverkaren, har studerat grundprincipen för pulsdetonationsmotorn under 15 år redan, enligt forskningschefen på företaget, Bengt-Olof Elfström. Dock återstår att lösa principen för att skapa en motor som är så pass duglig att den funkar i alla lägen, det gäller att lära sig pulsdetonationen i full skala. Kanske kommer det ta ytterligare 15 år innan motorn är uppe i luften, men hittills har vi åtminstone kommit en god bit på vägen.

14 October 2014 at 15:05 - Comments

Flyga till rymden

Space ship two är det flygplan som skall ta upp raketen Enterprise med turister till rymden.

Företaget Virgin Galactic satsar på att flyga upp passagerare till rymden. Detta skall göras möjligt genom att flyga upp huvudfarkosten med ett dubbelflygplan som tar den upp till 18 kilometers höjd. Där skall Enterprise gå loss från sina bärgare och tända raketerna. På detta sätt kommer man att flyga upp till cirka 100 kilometers höjd och det är där rymden börjar. Efter en kort tid däruppe kommer skeppet att återvända till marken som ett glidflygplan.

Enterprise som är mer av ett flygplan än de rymdskepp vi brukar se, kommer att ha sex passagerare och två piloter.

Ännu är projektet i försöksstadiet och för en tid sedan genomfördes det första testet med att släppa loss Enterprise. Detta gjordes på drygt 13 kilometers höjd varefter skeppet glidflög till en lyckad landning. Men fortfarande brottas man med problemet att kunna komma upp i tillräcklig höjd. Ännu felar drygt 4 kilometer för att testet skall kunna göras i full skala. Virgin Galactics ägare Sir Richard Branson hoppas på en snar start för en resa med passagerare men det troliga är att det tar ytterligare ett par år. Det krävs tillstånd av NASA och mycket bättre resultat måste uppvisas innan detta ges.

En resa upp i rymden kostar 250 000 dollar.

Så här långt är det 370 förhoppningsfulla människor som betalat för att ställa sig i incheckningskön. Dessa bokningar går till att bekosta alla prov och utveckling av projektet. Om det finns några svenskar som förhandsbokat en resa är okänt men ett svenskt reseföretag agerar som agent där man kan anmäla sig genom att betala 10 procent i avgift. Dessutom finns planer på att framtida starter även skall kunna ske i Kiruna men de första resorna kommer endast att gå från Mojaveöknen i Kalifornien. Rymdturisterna kommer att likt astronauter bli viktlösa en kort stund när farkosten några minuter kommer att ligga ute i rymden. Konstruktionen är sådan att passagerarna har utsikt åt alla håll och kommer att kunna uppleva rymden på riktigt.

18 September 2014 at 14:39 - Comments

Flyga i simulator

Många människor när en dröm om att kunna flyga.

Speciellt innan flyget blev verklighet fanns en hel del pionjärer som ville lyfta upp i luften. Även om luftballongen var uppfunnen kunde en del inte nöja sig med detta utan önskade att det fanns ett snabbare sätt att ta sig genom luften. En bit in på 1900-talet blev detta möjligt och piloten var uppfunnen. Den som idag drömmer om att få styra ett plan kan mycket väl göra detta i en flygsimulator. Med nutidens teknik kan alla bli pilot i cyberrymden. Det bästa med simulator är att man inte behöver störta ner på marken från ett par tusen meters höjd i verkligheten. För den oinvigde låter det ändå svårt, hur skall man kunna sköta alla spakar och instrument?

Allting går att genomföra om man är välinstruerad.

Det finns olika sätt att köra en datorstyrd flygfarkost. Dels kan man installera program för datorn eller så kan man flyga online. Men i det sistnämnda fallet blir det mera liknande spel. För att prova på riktiga flygsimulatorer kan man besöka någon av dem som arrangerar detta för allmänheten. Till exempel på Arlanda kan man få köra en riktig Boeing i simulatorn. Man får instruktioner av riktiga piloter och det hela pågår i nästan tre timmar varav en timme i simulatorn. Men det är ganska dyrt, hela kalaset kostar nästan 4 000 kronor.

Novel Air i Gävle kan vem som helst köra flygsimulator.

Där får man sitta i en riktig förarkabin, den har G- simulering och man kan bland annat bekämpa andra plan som en stridspilot. Dessutom kan man få flyga över den plats man kommer ifrån eller annan önskad plats. Efter instruktioner får man även här en timme på sig. Är man två och hyr båda simulatorerna i en timme blir priset endast 800 kronor per person. Man kan alltså se att det skiljer sig åt prismässigt men det är olika sorters flygplan man kör. Avancerade och stora flygmaskiner blir per automatik mer kostsamma även i simulator än mindre diton.

18 September 2014 at 14:11 - Comments

Pionjärerna

Det var inte många vare sig i Sverige eller övriga världen som visste något om bröderna Wright och deras lyckade flygningar med motordrivet plan under början av 1900-talet.

Långt tidigare hade flygentusiaster och uppfinnare kämpat med konstruktioner. De fanns överallt i världen, inte minst i Sverige där Carl Cederström är den först riktigt dokumenterade piloten. Han var en lantbrukare med smeknamnet “flygbaronen”. Under 1910 till 1913 höll han något som benämndes “flygveckorna” och dessutom ledde han en flygskola på Malmen i Linköping. Han var även med vid starten för flygplanstillverkning innan han omkom 1918 under en flygning till Finland. Den första kvinnliga piloten var Elsa Andersson som även var fallskärmshoppare. Endast 25 år gammal förolyckades hon vid sitt tredje hopp, i närheten av Askersund.

Förutom Södertelge Werkstäder och Nordisk Aviatik AB i Stockholm som Cederström medverkade vid, byggdes även flygplan hos AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona som startade 1915.

I Södertälje byggdes cirka 30 plan mellan 1914 och 1917. Landskronaföretaget var mer produktiv och monterade ihop 99 plan samt 900 motorer under de 5 år man var verksam. Men dåtidens flygningar var ytterst riskabla och flera stora tragedier inträffade. Förutom nämnda Cederström och Elsa Andersson omkom även Enoch Thulin i en flygolycka 1919. Detta blev slutet för flygplanstillverkningen i Landskrona vilket sammaledes drabbade Stockholmsfabriken efter Cederstöms förolyckande. En av Thulins piloter Hans von Blixen-Finecke var även han otursdrabbad, dödsstörtade 1917. Ett av Thulins tillverkade plan samt andra tidiga flygplanshistoriska flygplansdelar förevisas på Landskrona museum.

Redan 1911 försökte man få igång postflyg.

Att skicka brev var länge den enda kommunikationsmöjligheten mellan människor som befann sig på större avstånd från varandra. Spridningen av depescher från styrande var också en viktig del av dåtidens vardag. Postverket som inrättades år 1636 har alltid haft som motto att leverera brev och paket skyndsamt.Det var således naturligt att göra försök med postflyg, vilket man ansåg var möjligt redan 1911. Det gick nu inte så bra då de tekniska problemen visade sig för stora. Postflyget fick vänta. Kanske var det alltför raskt marscherat med tanke på att det första svenskbyggda planet blev klart bara ett år tidigare.

18 September 2014 at 14:07 - Comments

Flygplansmotorer

För att ett flygplan skall kunna lyfta krävs drivkraft, vilket kommer från motorn.

Det handlar också om lyftkraft, vilket ett plan genererar under starten genom att vingarna dels pressar ner luft med underdelen och samtidigt suger luft uppifrån via vingens överdel. Kraften erhålls genom att denna process accelereras, det vill säga att farkosten drivs framåt vilket den gör med motorn eller flera motorer. Dessutom måste vinkeln på vingarna vara den rätta vilket kallas anfallsvinkel. För att allt detta skall lyckas måste de olika formerna på flygplanskroppen vara väl avvägda. Därmed kan sägas att flygplanet har två viktiga faktorer – aerodynamiken, flygkroppen, samt drivkraften från motorn.

Vid bröderna Wrights slutligen lyckade försök 1903 var planet ett biplan, en så kallad dubbeldäckare.

Datumet var den 17 december då först Orville Wright flög i 12 sekunder med en tillryggalagd sträcka av drygt 36 meter. Wilbur Wright genomförde det andra provet som varade 11 sekunder med en sträcka på 53 meter. Motorn var fyrcylindrig och vattenkyld. Den drev två kedjor som snurrade runt varsin propeller. Vid starten användes ett slags rullande underrede, som bar upp de medar som planet senare landade på. Planets längd var knappa 6,5 meter och spännvidden 12,3 meter. Kedjornas betydelse i konstruktionen kanske förklaras av att bröderna från början drev en cykelverkstad.

Aktiebolaget Enoch Thulins Aeroplanfabrik var en av de tidiga svenska flygplanstillverkaren.

Denna fabrik drevs av flygaren och ingenjören Enoch Thulin. Flygplanen som tillverkades hade en stjärnmotor. Det är en motor där cylindrarna är ordnade radiellt i en cirkel och vevstakarna driver en central vevaxel. De användes i de 15 modeller som framställdes i fabriken. Från början var de på 50 Hk men de sista planen drevs av motorer på 110 – 120 Hk. En Thulin Typ A från 1918 flögs i en uppvisning av Tekniska Museet över Gärdet i Stockholm. Givetvis hade planet restaurerats till fullgott skick, typ A hade motor på 50 Hk. Enoch Thulin omkom under en flygning 1919 och flygplanstillverkningen upphörde därmed.

Piloten Carl Cederström och civilingenjören Lars Fjällbäck startade 1916 Nordiska Aviatik AB, NAB.

Företagets tillverkning förlades i lokaler vid Tellusborg i Midsommarkransen, Stockholm. Till en början erhöll man licens för tillverkning av amerikanska flygplanet Curtiss och leveranser av dess motorer. Senare tillverkade man ett biplan med beteckningen NAB 12 som drevs av 2 stycken Scania-Vabis 120 hk motorer. De sålde planet till Finlands flygvapen och skulle leverera detta till dem. Men över Ålands hav dödsstörtade planet och piloten Carl Gustaf Krokstedt omkom tillsammans med Carl Cederström. Bolaget lades därefter ner, således av samma orsak som Thulins.

18 September 2014 at 14:03 - Comments