En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Kommande generationers motorer

Kommande generationers motorer kommer i första hand flyget tillgodo.

I de motorer vi idag har i flygplan förbränns bränslet som motorn använder. I framtidens motorer kommer det snarare att explodera. Detta kommer att ske med pulsdetonationsmotorer som man redan har försökt utveckla i bortåt sjuttio år. Hur en sådan teknik skall kunna fungera har gäckat forskare världen över. Men nu är gåtan löst enligt professor Vitaliy Bychkov vid Umeå universitet. Bychlov är professor inom teoretisk fysik och hävdar att man nu vet hur det ska gå till, när man väl gjort genombrottet kommer förklaringen att framstå som väldigt enkel.

Professor Vitaliy Bychkov förklarar att själva motorn består av av ett snävt rör med en slags kraglist på insidan.

Detta rör fylls på med en bränsleblandning som sedan tänds på och därefter exploderar ljudligt. Processen upprepas mellan tio och tjugo gånger gånger per sekund vilket medför att motorn accelererar. Genom intensiva upprepningar av explosioner kan man uppnå en fart upp till 4 gånger ljudhastigheten. Forskarna i Umeå har teoretiska kunskaper om hur flänsarna i kraglisten påverkar förbränningsprocessen, samt dess utformning för att ge en häftig förbränning. Genombrottet öppnar för en helt ny generation med höghastighetsmotorer inom flygteknik, som dessbättre även är energisnåla. Volvo Aero, den svenska flygmotortillverkaren, har studerat grundprincipen för pulsdetonationsmotorn under 15 år redan, enligt forskningschefen på företaget, Bengt-Olof Elfström. Dock återstår att lösa principen för att skapa en motor som är så pass duglig att den funkar i alla lägen, det gäller att lära sig pulsdetonationen i full skala. Kanske kommer det ta ytterligare 15 år innan motorn är uppe i luften, men hittills har vi åtminstone kommit en god bit på vägen.

Categories: Flygplansmotor
Comment form currently closed..