En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Jetmotorer

Jetmotorerna började utvecklas redan under 30-talet.

Dessa motorer finns i fem olika slag. De två som används av trafikflyget på moderna plan är typerna turboprop och turbofläkt. Ursprunget till de moderna jetmotorerna är enkelströmsmotorerna. Motorns centrum har en axel och på främre delen är ett fläktblad monterat. Dessa kan liknas vid propeller. Fläktarna komprimerar luften och pressar in den i brännkamrarna. Principen är att luft sugs in i motorn. Där komprimeras och pressas luften via en “diffusor” in till brännkammaren. Flygfotogen sprutas in genom munstycken så att gasblandningen antänds vilket sker med tändstift. På så sätt bildas stadigt en kraftig ström av förbränningsgaser bakåt. Det engelska namnet för enkelströmsmotorn är turbojet. Därför används det även i svenskan. Men det medför sammanblandning då försvaret använder turbojetmotor som beteckning för både enkelströms- och dubbelströmsmotorer. Turboprop-motorerna är mer bränslesnåla men de är långsammare.

Största tillverkarna av jetmotorer idag är General och Rolls-Royce.

I Sverige har Volvo Aero Aktiebolag verkat som tillverkare av flygmotorer men även komponenter till flyget och rymdindustrin. Dessutom svarade man för underhåll av flygmotorer. Verksamheten har nu övergått till GKN som står för Guest, Keen och Nettlefolds och drivs idag under namnet GKN Aerospace Sweden AB. De medverkar bland annat i tillverkningen av motorerna Trent 900 och GP7000 som är två alternativa motorer för Airbus A380.

Categories: Flygplansmotor
Comment form currently closed..