En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Flygplansmotorer

För att ett flygplan skall kunna lyfta krävs drivkraft, vilket kommer från motorn.

Det handlar också om lyftkraft, vilket ett plan genererar under starten genom att vingarna dels pressar ner luft med underdelen och samtidigt suger luft uppifrån via vingens överdel. Kraften erhålls genom att denna process accelereras, det vill säga att farkosten drivs framåt vilket den gör med motorn eller flera motorer. Dessutom måste vinkeln på vingarna vara den rätta vilket kallas anfallsvinkel. För att allt detta skall lyckas måste de olika formerna på flygplanskroppen vara väl avvägda. Därmed kan sägas att flygplanet har två viktiga faktorer – aerodynamiken, flygkroppen, samt drivkraften från motorn.

Vid bröderna Wrights slutligen lyckade försök 1903 var planet ett biplan, en så kallad dubbeldäckare.

Datumet var den 17 december då först Orville Wright flög i 12 sekunder med en tillryggalagd sträcka av drygt 36 meter. Wilbur Wright genomförde det andra provet som varade 11 sekunder med en sträcka på 53 meter. Motorn var fyrcylindrig och vattenkyld. Den drev två kedjor som snurrade runt varsin propeller. Vid starten användes ett slags rullande underrede, som bar upp de medar som planet senare landade på. Planets längd var knappa 6,5 meter och spännvidden 12,3 meter. Kedjornas betydelse i konstruktionen kanske förklaras av att bröderna från början drev en cykelverkstad.

Aktiebolaget Enoch Thulins Aeroplanfabrik var en av de tidiga svenska flygplanstillverkaren.

Denna fabrik drevs av flygaren och ingenjören Enoch Thulin. Flygplanen som tillverkades hade en stjärnmotor. Det är en motor där cylindrarna är ordnade radiellt i en cirkel och vevstakarna driver en central vevaxel. De användes i de 15 modeller som framställdes i fabriken. Från början var de på 50 Hk men de sista planen drevs av motorer på 110 – 120 Hk. En Thulin Typ A från 1918 flögs i en uppvisning av Tekniska Museet över Gärdet i Stockholm. Givetvis hade planet restaurerats till fullgott skick, typ A hade motor på 50 Hk. Enoch Thulin omkom under en flygning 1919 och flygplanstillverkningen upphörde därmed.

Piloten Carl Cederström och civilingenjören Lars Fjällbäck startade 1916 Nordiska Aviatik AB, NAB.

Företagets tillverkning förlades i lokaler vid Tellusborg i Midsommarkransen, Stockholm. Till en början erhöll man licens för tillverkning av amerikanska flygplanet Curtiss och leveranser av dess motorer. Senare tillverkade man ett biplan med beteckningen NAB 12 som drevs av 2 stycken Scania-Vabis 120 hk motorer. De sålde planet till Finlands flygvapen och skulle leverera detta till dem. Men över Ålands hav dödsstörtade planet och piloten Carl Gustaf Krokstedt omkom tillsammans med Carl Cederström. Bolaget lades därefter ner, således av samma orsak som Thulins.

Categories: Flygplansmotor
Comment form currently closed..