En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Flyget och miljön

68oqvovt3sVi blir allt mer globala och internationella i dagens samhälle och i vårt sätt att leva, vilket betyder att vi idag reser mer än någonsinFlygresor ses som en av det moderna livets allra bästa sidor och allt fler människor värdesätter idag möjligheten att få byta miljö, träffa nya människor samt möta nya kulturer. Det är sådana upplevelser som många känner berikar sina liv. Det har också blivit allt vanligare att resa till destinationer som ligger långt från det egna landet, populära resmål är då bland annat USA och Thailand. Att vi reser allt fler långflygningar har ju minst sagt en mycket negativ påverkan på klimatet i form av bland annat koldioxidutsläpp. Detta eftersom man räknar mängden utsläpp räknat i kilometer.

Hur påverkas miljön av de ökade flygresorna

Som många kanske redan vet är flyget mycket starkt klimatpåverkande. Av alla klimatpåverkande utsläpp globalt står flyget för 4-5 procent. För att få en bättre uppfattning kring hur mycket det är kan man säga att en enkelresa med destination Thailand för endast en person genererar i samma mängd utsläpp som en vanlig bil i genomsnitt på ett helt år, det vill säga cirka två ton. Det är dock inte enbart genom koldioxidutsläppen som flygen påverkar miljön utan även från bland annat kväveoxidutsläpp, utsläpp av vattenånga samt kondensstrimmor på hög höjd.olmfycfchcDet är när flygbränslet förbränns som växthusgasen koldioxid bildas och bidrar till växthuseffekten. Växthuseffekten bidrar i sin tur till höjning av jordens medeltemperatur. Utsläpp av kväveoxider leder till både försurning samt övergödning och bidrar dessutom till växthuseffekten samt att marknära ozon skapas. Att flyga är därmed bland de sämsta färdmedlen om man tänker på miljön och ses som en av våra största miljöbovar idag, framförallt på grund av deras direkta påverkan till växthuseffekten. Dessutom påverkar även resorna till och från flygplatserna miljön negativt. Det är på grund av dessa faktorer som hela flygindustrin arbetar och forskar flitigt för att reducera klimatpåverkan inom alla delar av flygindustrin.

Categories: Flygplansmotor - Svensk Flyghistoria
Comment form currently closed..