En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Framtidens flygbränsle

Visionerna för hur flygplan skall se ut och med vilket drivmedel de skall drivas är nu under utveckling för framtidens flygningar.

Ett av de viktigaste projekten är att skapa miljövänligt bränsle. Idag drivs planen med något som är liknande dieselbränsle. Det heter Jet A1 och har den skillnaden mot vanlig diesel att prestandan är högre. Det skall klara de påfrestningar som temperaturen och lufttrycket skapar. För forskarna innebär det att inte enbart koldioxiden är problemet. Vetenskapsmännen – och kvinnorna – gör försök med olika biologiska produkter för att framställa bränsle. För några år sedan genomfördes en testflygning i Nya Zeeland med lyckat resultat. Provet gjordes så att ett algbaserat biobränsle blandades lika med det vanliga bränslet. Denna blandning användes i två motorer och faktum är att bränsleåtgången i de andra motorerna minskade. Det utvärderades att energitätheten i biobränslet var högre och därmed påvisades klimatvinster i och med den mindre bränsleåtgången.

Stötestenen är att de grödor som använts är detsamma som livsmedel vilket medfört att priserna stigit.

När stora delar av jordens befolkning svälter blir det skevt att basera nytt flygbränsle på organisk föda. I det test som gjordes användes jatrophaolja som utvinns ur purgerbuske. Ett annat bränsle som testats var tillverkat av oljeådra som är en åkerväxt. Den finns mest i Centraleuropa och Asien. Denna växt är mycket lätt att odla och produkten som utvinns är bättre än till exempel rapsolja. Ytterligare andra växter som man forskar om är så kallade halofyter. Det är växter som kan odlas på jord där det inte går att odla matväxter och därigenom blir det ingen konkurrens mellan biobränslet och livsmedelsförsörjningen.

Det beräknas att övergång till biobränsle skall ske stegvis.

År 2040 skall hälften av allt flygbränsle bestå av biodynamisk odlade grödor. Men än så länge är processen tämligen komplicerad och består av tuffa utmaningar för forskarna. Dock visar de genomförda testflygningarna att man är inne på rätt spår och att det bara är en tidsfråga när ett stort genombrott kommer.

Categories: Framtidens Flyg
Comment form currently closed..