En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Svenska flygplatser

I Sverige finns i dag omkring 200 flygplatser.

På ungefär 40 av dessa kör man passagerartrafik i den mening att man köper biljett för att åka med ett flygbolag. Swedavia som är det största inrikesflyget äger 10 av dessa. Övriga flygplatser ägs av kommuner eller landsting utom i två fall där företag står för innehavet. Utöver dessa finns ett antal privata start och landningsfält samt militära banor. I Sverige finns det cirka 400 klubbar med olika slags flygsport på programmet och dessa har ofta en särskild avdelning på flygplatserna.

Svenska Flygsportförbundet är indelat i åtta grenar.

Förbundet som bildades 1966 är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Den gren som har flest medlemmar är modellflyget följt av motorflyget och segelflyget. Totalt har man cirka 17 000 medlemmar över hela landet. Den minsta grenen men kanske den mest spektakulära är konstflyget. Kanske man då i första hand tänker på de uppvisningar som brukar dra stor publik. Det är naturligtvis en viktig del för de 100- talet medlemmarna men själva anser man att tävlingarna är det främsta. Där kan de mäta sig på ett annat sätt mot motståndare på samma kunskapsnivå. Tävlingarna är indelade i tre klasser från nya konstflygare upp till de mest rutinerade och kunniga.

Piloter är förare av en flygfarkost och kan indelas i många olika klasser.

Själva ordet i sig härstammar av den engelska beteckningen för lots. Det kom således till svenskan som lånord i likhet med många andra engelska uttryck. Man brukar skilja på olika slag av piloter, till exempel de militära som kallas stridsflygare till skillnad mot trafikflygare för den civila trafiken. Försvarsmakten utbildar flygare till de lika grenarna och de som kommer i fråga är uttagna som officerare. Den som blir antagen till officersprogrammet för flygare kommer till Försvarshögskolan i Stockholm eller Karlstad, och för stridspiloter Malmslätt i Linköping.

Den statliga pilotutbildningen är förlagd till Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, Skåne.

Skolan tillhör Lunds universitet och omfattar två och ett halvt till tre år. Det finns även andra skolor med denna utbildning dels privat och sådan som bekostas av staten. Certifikat som utfärdas kan vara av olika slag. Man kan ta bevis som privatpilot, kommersiell eller trafikflyg. I Sverige finns fler än 10 000 piloter inom de olika certifikaten och av de årligen utbildade kommer en mycket stor del från flygklubbar.

Den mest kände svenske piloten opererar i rymden.

Christer Fuglesang blev år 2006 den förste svensken i rymden. Hans resa med Discovery som sköts upp från Cape Canaveral i Florida följdes av miljontals landsmän via de media som återgav färden. Under resan som varade i elva dagar var Christer med i arbetet på den internationella rymdstationen ISS. Bland annat genomförde han tre rymdpromenader tillsammans med Robert Curbeam. Efter studier på Kungliga tekniska högskolan KTH och forskarutbildning på Stockholms universitet blev han i stenhård konkurrens uttagen i ESA European Space Agency- grupp under 1992 som astronautkandidat. Christer Fuglesang var även verksam hos CERN Europeiska organisationen för kärnforskning i Genève. Han har kilovis med utmärkelser och måste utan tvekan utnämnas till Sveriges mest framgångsrike pilot genom tiderna.

Categories: Svensk Flyghistoria
Comment form currently closed..