En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Pionjärerna

Det var inte många vare sig i Sverige eller övriga världen som visste något om bröderna Wright och deras lyckade flygningar med motordrivet plan under början av 1900-talet.

Långt tidigare hade flygentusiaster och uppfinnare kämpat med konstruktioner. De fanns överallt i världen, inte minst i Sverige där Carl Cederström är den först riktigt dokumenterade piloten. Han var en lantbrukare med smeknamnet “flygbaronen”. Under 1910 till 1913 höll han något som benämndes “flygveckorna” och dessutom ledde han en flygskola på Malmen i Linköping. Han var även med vid starten för flygplanstillverkning innan han omkom 1918 under en flygning till Finland. Den första kvinnliga piloten var Elsa Andersson som även var fallskärmshoppare. Endast 25 år gammal förolyckades hon vid sitt tredje hopp, i närheten av Askersund.

Förutom Södertelge Werkstäder och Nordisk Aviatik AB i Stockholm som Cederström medverkade vid, byggdes även flygplan hos AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona som startade 1915.

I Södertälje byggdes cirka 30 plan mellan 1914 och 1917. Landskronaföretaget var mer produktiv och monterade ihop 99 plan samt 900 motorer under de 5 år man var verksam. Men dåtidens flygningar var ytterst riskabla och flera stora tragedier inträffade. Förutom nämnda Cederström och Elsa Andersson omkom även Enoch Thulin i en flygolycka 1919. Detta blev slutet för flygplanstillverkningen i Landskrona vilket sammaledes drabbade Stockholmsfabriken efter Cederstöms förolyckande. En av Thulins piloter Hans von Blixen-Finecke var även han otursdrabbad, dödsstörtade 1917. Ett av Thulins tillverkade plan samt andra tidiga flygplanshistoriska flygplansdelar förevisas på Landskrona museum.

Redan 1911 försökte man få igång postflyg.

Att skicka brev var länge den enda kommunikationsmöjligheten mellan människor som befann sig på större avstånd från varandra. Spridningen av depescher från styrande var också en viktig del av dåtidens vardag. Postverket som inrättades år 1636 har alltid haft som motto att leverera brev och paket skyndsamt.Det var således naturligt att göra försök med postflyg, vilket man ansåg var möjligt redan 1911. Det gick nu inte så bra då de tekniska problemen visade sig för stora. Postflyget fick vänta. Kanske var det alltför raskt marscherat med tanke på att det första svenskbyggda planet blev klart bara ett år tidigare.

Categories: Svensk Flyghistoria
Comment form currently closed..