En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Archive for June, 2015

Flight Gear

Flight Sim V 3.0 är det nya inom detta särskilt uppmärksammade projekt. Definitivt hör Flight Gear till kategorin bättre simulatorer. Utvecklingen går ständigt framåt och tillverkaren, vars verksamhet endast består av volontärer, ger ut nya uppdateringar tämligen snabbt. Den finns till flera plattformar och har en så kallad “open-source”, öppen källkod. Detta innebär en programvara […]

6 June 2015 at 22:13 - Comments