En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Archive for May, 2015

Svenska flygplatser

I Sverige finns i dag omkring 200 flygplatser. På ungefär 40 av dessa kör man passagerartrafik i den mening att man köper biljett för att åka med ett flygbolag. Swedavia som är det största inrikesflyget äger 10 av dessa. Övriga flygplatser ägs av kommuner eller landsting utom i två fall där företag står för innehavet. […]

22 May 2015 at 05:10 - Comments