En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Archive for December, 2014

Passagerarflyget

Passagerarflyget kan med fog sägas ha sett dagens ljus i Tyskland 1919, rent officiellt. Det första reguljärflyget invigdes samma år. Man flög mellan London och Paris. I Sverige ville man inte vara sämre och en del försök gjordes innan AB Aerotransport äntligen startade den första reguljära flyglinjen på sträckan Stockholm til Helsingfors. För inrikesflyg kom […]

10 December 2014 at 15:06 - Comments