En flygentusiast i molnet

Då, Nu och Framtiden för Flyget

Archive for October, 2014

Kommande generationers motorer

Kommande generationers motorer kommer i första hand flyget tillgodo. I de motorer vi idag har i flygplan förbränns bränslet som motorn använder. I framtidens motorer kommer det snarare att explodera. Detta kommer att ske med pulsdetonationsmotorer som man redan har försökt utveckla i bortåt sjuttio år. Hur en sådan teknik skall kunna fungera har gäckat […]

14 October 2014 at 15:05 - Comments